Nieruchomości

I

SYNDYK SPRZEDA ZABUDOWANE NIERUCHOMOŚCI W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Syndyk masy upadłości BG Trading sp. z o.o. w upadłości w Białej Podlaskiej sprzeda:

1) prawo użytkowania wieczystego działki o pow. 24 024 m2 wraz z własnością budynków magazynowo-produkcyjno-socjalnych (o łącznej pow. użytk. 12 577 m2), KW nr LU1B/00008180/2 za cenę nie niższą niż 7 301 631,00 zł netto;

2) prawo użytkowania wieczystego działki o pow. 13 957 m2 wraz z własnością budynków magazynowych o pow. użytk. 3 937 m2, KW nr LU1B/00123452/2 za cenę nie niższą niż 1 823 405,00 zł netto.

Nieruchomości położone są w Białej Podlaskiej przy ul. Sidorskiej 83.

Oferty należy składać do dnia 08 września 2023 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu) na adres: Łukasz Błaszczuk, syndyk masy upadłości, ul. Łowicka 51/32, 02-535 Warszawa.

Otwarcie ofert nastąpi w biurze syndyka (Warszawa, ul. Łowicka 51/32):

  1. gdy chodzi o nieruchomość LU1B/00008180/2 – w dniu 11 września 2023 r. o godz. 12:00;
  2. gdy chodzi o nieruchomość LU1B/00123452/2 – w dniu 11 września 2023 r. o godz. 13:30.

Szczegółowy regulaminy sprzedaży (obejmujący m.in. wymogi formalne oferty, w tym konieczność wpłaty wadium) oraz operaty szacunkowe dostępne są poniżej lub po uprzednim zgłoszenia zapytania na adres e-mail: j.jedrych@blaszczuk.pl tudzież pod numerem telefonu 22 299 22 54.

BG_TRADING_regulamin_sprzedaży_LU1B_00008180_2

BG_TRADING_regulamin_sprzedaży_LU1B_00123452_2

Skan_operatu_Biała_Podlaska_LU1B_00008180_2

Skan_operatu_Biała_Podlaska_LU1B_00123452_2

 

II

SYNDYK SPRZEDA NIEZABUDOWANE DZIAŁKI INWESTYCYJNE W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Syndyk masy upadłości BG Trading sp. z o.o. w upadłości w Białej Podlaskiej sprzeda:

  1. a) prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej w Białej Podlaskiej przy ul. Stodolnej, dz. ew. nr 889/4, pow. 1,8597 ha, KW nr LU1B/00029613/0
  2. b) prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej w Białej Podlaskiej przy ul. Stodolnej, dz. ew. nr 921/2, pow. 0,0384 ha, KW nr LU1B/00008059/5

za łączną cenę minimalną 3 555 000,00 zł netto.

Przeznaczenie w MPZP: tereny produkcyjne, składy i magazyny, obsługa komunikacyjna, handel i usługi. W bliskim sąsiedztwie znajduje się największe w Białej Podlaskiej centrum handlowo-usługowe.

Oferty należy składać do dnia 15 września 2023 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu) na adres: Łukasz Błaszczuk, syndyk masy upadłości, ul. Łowicka 51/32, 02-535 Warszawa.

Otwarcie ofert nastąpi w biurze syndyka (Warszawa, ul. Łowicka 51/32) w dniu 18 września 2023 r. o godz. 12:00.

Regulamin sprzedaży (obejmujący m.in. wymogi formalne oferty, w tym konieczność wpłaty wadium) oraz operaty szacunkowe dostępne są na stronie internetowej http://blaszczuk.pl/syndyk-sprzeda/nieruchomosci/ lub po uprzednim zgłoszenia zapytania na adres e-mail: j.jedrych@blaszczuk.pl tudzież pod numerem telefonu 22 299 22 54.

BG_TRADING_regulamin_sprzedaży_nieruchomości_Stodolna

Skan operatu dz. 889_4

Skan operatu dz. 921_2

III

SYNDYK SPRZEDA SZKLARNIE K. OPOLA LUBELSKIEGO

Syndyk ogłasza sprzedaż kompleksu nieruchomości o pow. 7,49 ha zabudowanych szklarniami w Osinach k. Opola Lubelskiego za łączną cenę nie niższą niż 7 781 050,50 zł.

Oferty należy składać do dnia 20 października 2023 r. (decyduje data wpływu) na adres Łukasz Błaszczuk, syndyk masy upadłości, ul. Łowicka 51/32, 02-535 Warszawa.

Szczegółowy regulamin sprzedaży oraz operat szacunkowy dostępne są po uprzednim zgłoszeniu zapytania na adres e-mail: j.jedrych@blaszczuk.pl oraz pod numerem telefonu +48 22 299 22 54.

A_JANIK_20230828_regulamin_sprzedaży

 

IV.

SYNDYK SPRZEDA UDZIAŁ W DOMU JEDNORODZINNYM W SOKOŁOWIE PODLASKIM

Syndyk masy upadłości Elżbiety Garczyńskiej ogłasza sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości 7/18 w prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej przy ul. Kolejowej 54 w Sokołowie Podlaskim o pow. 0,0693 ha (działka nr ewidencji 2046), KW nr SI1P/00012390/5 za cenę nie niższą niż 35 000,00 zł.

Oferty należy składać do dnia 04 października 2023 r. (decyduje data wpływu) na adres Łukasz Błaszczuk, syndyk masy upadłości, ul. Łowicka 51/32, 02-535 Warszawa.

Regulamin sprzedaży (obejmujący m.in. wymogi formalne oferty) oraz operat szacunkowy dostępne są po uprzednim zgłoszenia zapytania na adres e-mail: j.jedrych@blaszczuk.pl oraz pod numerem telefonu 22 299 22 54.

 

Formularz kontaktowy

*Pola obowiązkowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Łukasz Błaszczuk Błaszczuk Adwokaci, ul. Łowicka 51 lok. 32, 02-535 Warszawa, tj.: 1) imię, 2) nazwisko, 3) adres e-mail, 4) numer telefonu wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do skontaktowania się z wysyłającym zapytanie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Wiem, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne i mogę ją wycofać w każdej chwili.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łukasz Błaszczuk Błaszczuk Adwokaci, ul. Łowicka 51 lok. 32, 02-535 Warszawa. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o treść art. 6 ust. 1 pkt a, pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

WYŚLIJ WIADOMOŚĆ