Inne

I.

SYNDYK SPRZEDA AKCJE W SPÓŁCE

 

Syndyk masy upadłości Jadwigi Smulskiej-Strużkiewicz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki 8375 akcji w spółce Inwestor Społecznego Budownictwa Czynszowego S.A. z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000378141) za cenę nie niższą niż 1,00 zł (jeden złoty 00/100).

Oferty należy składać w formie skanu na adres e-mail: oferty@blaszczuk.pl w terminie do dnia 14 sierpnia 2023 r. (włącznie).

Operat szacunkowy dostępny jest po uprzednim zgłoszeniu zapytania na adres e-mail: j.jedrych@blaszczuk.pl lub pod numerem telefonu (22) 299 22 54.

Wszystkie koszty zawarcia umowy ponosi nabywca.

Niniejsze ogłoszenie stanowi informację handlową, tj. nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Syndyk jest uprawniony do odwołania lub unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.

II

SYNDYK SPRZEDA UDZIAŁY W SPÓŁCE

 

Syndyk masy upadłości Jadwigi Smulskiej-Strużkiewicz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki 5 udziałów w spółce Kucharze z Misją Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000475463) za cenę nie niższą niż 1,00 zł (jeden złoty 00/100).

Oferty należy składać w formie skanu na adres e-mail: oferty@blaszczuk.pl w terminie do dnia 14 sierpnia 2023 r. (włącznie).

Operat szacunkowy dostępny jest po uprzednim zgłoszeniu zapytania na adres e-mail: j.jedrych@blaszczuk.pl lub pod numerem telefonu (22) 299 22 54.

Wszystkie koszty zawarcia umowy ponosi nabywca.

Niniejsze ogłoszenie stanowi informację handlową, tj. nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Syndyk jest uprawniony do odwołania lub unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.

 

Formularz kontaktowy

*Pola obowiązkowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Łukasz Błaszczuk Błaszczuk Adwokaci, ul. Łowicka 51 lok. 32, 02-535 Warszawa, tj.: 1) imię, 2) nazwisko, 3) adres e-mail, 4) numer telefonu wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do skontaktowania się z wysyłającym zapytanie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Wiem, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne i mogę ją wycofać w każdej chwili.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łukasz Błaszczuk Błaszczuk Adwokaci, ul. Łowicka 51 lok. 32, 02-535 Warszawa. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o treść art. 6 ust. 1 pkt a, pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

WYŚLIJ WIADOMOŚĆ