Nasze specjalizacje

Prawo pracy

Kancelaria Błaszczuk Adwokaci świadczy usługi na rzecz obu stron stosunku pracy – pracodawców i pracowników. W tym zakresie usługi polegają w szczególności na przygotowaniu, negocjowaniu i opiniowaniu dokumentów związanych ze stosunkiem pracy (np. umów o  pracę, umów o  zakazie konkurencji, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania), bieżącym doradztwie na rzecz pracodawców, np. w zakresie rozwiązywania z pracownikami umów o pracę, w tym przygotowywania i przeprowadzania tzw. zwolnień grupowych, reprezentowania pracodawcy w kontaktach ze związkami zawodowymi.

Kancelaria Błaszczuk Adwokaci ponadto reprezentuje Klientów w postępowaniach przed sądami pracy, a zwłaszcza w  sprawach dotyczących roszczeń o  przywrócenie do  pracy, odszkodowań za  nieuzasadnione rozwiązanie umowy o  pracę, ustalenie istnienia stosunku pracy, roszczeń odszkodowawczych z  tytułu wypadków przy  pracy i chorób zawodowych oraz mobbingu czy dyskryminacji.

NASZ ZESPÓŁ
Napisz wiadomość

Formularz kontaktowy

*Pola obowiązkowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Łukasz Błaszczuk Błaszczuk Adwokaci, ul. Łowicka 51 lok. 32, 02-535 Warszawa, tj.: 1) imię, 2) nazwisko, 3) adres e-mail, 4) numer telefonu wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do skontaktowania się z wysyłającym zapytanie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Wiem, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne i mogę ją wycofać w każdej chwili.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łukasz Błaszczuk Błaszczuk Adwokaci, ul. Łowicka 51 lok. 32, 02-535 Warszawa. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o treść art. 6 ust. 1 pkt a, pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

WYŚLIJ WIADOMOŚĆ