Ruchomości

I.

SYNDYK SPRZEDA MASZYNY DO OBRÓBKI DREWNA

Syndyk masy upadłości BG Trading sp. z o.o. w upadłości w Białej Podlaskiej sprzeda:

a) centrum obróbcze do drewna ROVER.A.3.30 KC, za cenę nie niższą niż 49 938,00 zł netto;

b) urządzenie podawcze w linii obróbczej TBH/21/D/20/08, za cenę nie niższą niż 5 628,65 zł netto;

c) czopiarko-okleiniarkę KF/62/05/A/10/1, 1 za cenę nie niższą niż 16 885,94 zł netto;

d) obrotnicę O/L II w linii obróbczej TD/02/30/08, za cenę nie niższą niż 2 163,32 zł netto

e) czopiarko-okleiniarkę II KF/62/05/A/20/2, za cenę nie niższą niż 15 342,60 zł netto.

Oferty należy składać do dnia 30 sierpnia 2023 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu) na adres: Łukasz Błaszczuk, syndyk masy upadłości, ul. Łowicka 51/32, 02-535 Warszawa.

Otwarcie ofert nastąpi w biurze syndyka (Warszawa, ul. Łowicka 51/32) w dniu 31 sierpnia 2023 r.

Regulaminy sprzedaży (obejmujący m.in. wymogi formalne oferty, w tym konieczność wpłaty wadium) oraz operaty szacunkowe dostępne są na stronie internetowej http://blaszczuk.pl/syndyk-sprzeda/ruchomości/ lub po uprzednim zgłoszenia zapytania na adres e-mail: j.jedrych@blaszczuk.pl tudzież pod numerem telefonu 22 299 22 54.

BG Trading – regulamin_sprzedaży_okleiniarka 20.2

BG Trading – regulamin_sprzedaży_okleiniarka 10.1

BG Trading – regulamin_sprzedaży_obrotnica

BG Trading – regulamin_sprzedaży_urządzenie podawcze

BG Trading – regulamin_sprzedaży_centrum obróbcze do drewna

Skan opinii o wartości składników ruchomych

II.

SYNDYK SPRZEDA UDZIAŁ 51/100 W PRAWIE WŁASNOŚCI CIĄGNIKA SIODŁOWEGO

 

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Marka Dziobana, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości udziału 51/100 (pięćdziesiąt jeden setnych) w prawie własności ciągnika siodłowego Scania R 124L 420, rok produkcji 2004, nr rej. WWL 32556 za cenę nie niższą niż 15 300,00 (piętnaście tysięcy trzysta złotych 00/100) brutto.

Oferty należy składać w formie skanu na adres e-mail: oferty@blaszczuk.pl w terminie do dnia 22 września 2023 r. (włącznie).

W przypadku braku możliwości przesłania skanu podpisanej oferty, dopuszczalne jest przesłanie oferty w treści wiadomości e-mail.

Regulamin sprzedaży, obejmujący m.in. wymogi formalne oferty, w tym konieczność wpłaty wadium dostępne są po uprzednim zgłoszeniu zapytania na adres e-mail: j.jedrych@blaszczuk.pl.

Wydanie przedmiotu sprzedaży kupującemu nastąpi po dokonaniu zapłaty całości ceny przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Marka Dziobana. Wszystkie koszty zawarcia umowy ponosi kupujący.

Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.

Niniejsze ogłoszenie stanowi informację handlową, tj. nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Syndyk jest uprawniony do odwołania lub unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.

 

III.

SYNDYK SPRZEDA CIĄGNIK SIODŁOWY

 

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Marka Dziobana, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości ciągnika siodłowego Scania R 164 LA 4X2EB 480, rok produkcji 2003, nr rej. WWL 68101  za cenę nie niższą niż 26 000,00 (dwadzieścia sześć tysięcy złotych 00/100) brutto.

Oferty należy składać w formie skanu na adres e-mail: oferty@blaszczuk.pl w terminie do dnia 28 września 2023 r. (włącznie).

W przypadku braku możliwości przesłania skanu podpisanej oferty, dopuszczalne jest przesłanie oferty w treści wiadomości e-mail.

Regulamin sprzedaży, obejmujący m.in. wymogi formalne oferty, w tym konieczność wpłaty wadium dostępne są po uprzednim zgłoszeniu zapytania na adres e-mail: j.jedrych@blaszczuk.pl.

Wydanie przedmiotu sprzedaży kupującemu nastąpi po dokonaniu zapłaty całości ceny przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Marka Dziobana. Wszystkie koszty zawarcia umowy ponosi kupujący.

Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.

Niniejsze ogłoszenie stanowi informację handlową, tj. nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Syndyk jest uprawniony do odwołania lub unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.

IV.

SYNDYK SPRZEDA UDZIAŁ 51/100 W PRAWIE WŁASNOŚCI NACZEPY CIĘŻAROWEJ

 

 

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Marka Dziobana, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości udziału 51/100 (pięćdziesiąt jeden setnych) w prawie własności naczepy ciężarowej Schmitz SCS, rok produkcji 2003, nr rej. WWL RH35 za cenę nie niższą niż 9 180,00 (dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt złotych 00/100) brutto.

Oferty należy składać w formie skanu na adres e-mail: oferty@blaszczuk.pl w terminie do dnia 22 września 2023 r. (włącznie).

W przypadku braku możliwości przesłania skanu podpisanej oferty, dopuszczalne jest przesłanie oferty w treści wiadomości e-mail.

Regulamin sprzedaży, obejmujący m.in. wymogi formalne oferty, w tym konieczność wpłaty wadium dostępne są po uprzednim zgłoszeniu zapytania na adres e-mail: j.jedrych@blaszczuk.pl.

Wydanie przedmiotu sprzedaży kupującemu nastąpi po dokonaniu zapłaty całości ceny przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Marka Dziobana. Wszystkie koszty zawarcia umowy ponosi kupujący.

Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.

Niniejsze ogłoszenie stanowi informację handlową, tj. nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Syndyk jest uprawniony do odwołania lub unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.

Formularz kontaktowy

*Pola obowiązkowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Łukasz Błaszczuk Błaszczuk Adwokaci, ul. Łowicka 51 lok. 32, 02-535 Warszawa, tj.: 1) imię, 2) nazwisko, 3) adres e-mail, 4) numer telefonu wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do skontaktowania się z wysyłającym zapytanie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Wiem, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne i mogę ją wycofać w każdej chwili.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łukasz Błaszczuk Błaszczuk Adwokaci, ul. Łowicka 51 lok. 32, 02-535 Warszawa. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o treść art. 6 ust. 1 pkt a, pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

WYŚLIJ WIADOMOŚĆ