Ruchomości

I

Syndyk sprzeda sprzęt komputerowy i inne urządzenia

Syndyk masy upadłości INDOORWAY sp. z o.o. w upadłości w Lublinie sprzeda ruchomości w postaci m.in.:

  1. używanych komputerów;
  2. używanych monitorów;
  3. używanych routerów;
  4. używanych nadajników UWB (TAG);
  5. używanych odbiorników UWB (HUB).

za łączną cenę nie niższą niż 48 930,38 zł netto.

Oferty należy składać w formie pisemnej na adres: Łukasz Błaszczuk, syndyk masy upadłości, ul. Łowicka 51/32, 02-535 Warszawa do dnia 17 maja 2024 r., godz. 15:00 (decyduje data wpływu).

Regulamin sprzedaży, obejmujący m.in. wymogi formalne oferty oraz operat szacunkowy dostępne są poniżej oraz dodatkowo po uprzednim zgłoszeniu zapytania na adres e-mail: m.malaszek@blaszczuk.pl oraz pod numerem telefonu 22 299 22 54.

INDOORWAY – wycena ruchomości – cz. 2

INDOORWAY – wycena ruchomości

INDOORWAY_20240430_regulamin_sprzedaży_ruchomosci

 

II

SYNDYK SPRZEDA SAMOCHÓD

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Łukasza Sęk, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości samochodu osobowego Citroen C3, rok produkcji 2014, nr VIN: VF7SCHMZ0EW609602, nr rej. WPR 2002N, data pierwszej rejestracji: 31 lipca 2014 r. Oferty należy składać w formie na adres e-mail: oferty@blaszczuk.pl w terminie do dnia 22 maja 2024 r. (włącznie).

W przypadku braku możliwości przesłania skanu podpisanej oferty, dopuszczalne jest przesłanie oferty w treści wiadomości e-mail.

Regulamin sprzedaży, obejmujący m.in. wymogi formalne oferty, w tym konieczność wpłaty wadium dostępne są po uprzednim zgłoszeniu zapytania na adres e-mail: m.malaszek@blaszczuk.pl.

Wydanie przedmiotu sprzedaży kupującemu nastąpi po dokonaniu zapłaty całości ceny przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Łukasza Sęk. Wszystkie koszty zawarcia umowy ponosi kupujący.

Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.

Niniejsze ogłoszenie stanowi informację handlową, tj. nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Syndyk jest uprawniony do odwołania lub unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny, w tym po wyborze oferty.

Ł_SĘK_20240510_regulamin_sprzedaży_samochodu

 

Formularz kontaktowy

*Pola obowiązkowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Łukasz Błaszczuk Błaszczuk Adwokaci, ul. Łowicka 51 lok. 32, 02-535 Warszawa, tj.: 1) imię, 2) nazwisko, 3) adres e-mail, 4) numer telefonu wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do skontaktowania się z wysyłającym zapytanie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Wiem, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne i mogę ją wycofać w każdej chwili.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łukasz Błaszczuk Błaszczuk Adwokaci, ul. Łowicka 51 lok. 32, 02-535 Warszawa. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o treść art. 6 ust. 1 pkt a, pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

WYŚLIJ WIADOMOŚĆ